Een uitkering in het engels

16.03.2018
436

Yes, a disability pension or a sick pension. Of liever nieuwe woorden leren? We must improve information on social security and on workers' rights with regard to holidays, pay, sickness benefit , housing benefit and benefits for education and training.

Was the claimant receiving sickness benefit or rehabilitation benefit or payment for the period of incapacity for work from social insurance when the claim was submitted? For the aspects you mention, such as sickness benefit and child benefit, are incompatible with what has been pronounced, and the Commissioner will back this up. Sluit uw aan bij Reverso Inschrijven Aanmelden Facebook verbinden. Leven in het buitenland Leven in het buitenland Alles wat je moet weten over het leven in een nieuw thuisland.

Dutch Sociale uitkeringen Bovendien biedt bab. Voor wat betreft de uitkering is het verstandig om deze minimaal even hoog te laten zijn als de uitkering bij ziekte , met dien verstande uiteraard dat het nationale recht inderdaad in een dergelijke uitkering voorziet, hetgeen kennelijk niet in alle lidstaten het geval is. In Italy you should submit this form, in case of sickness or maternity to the local office of the 'Istituto nazionale della previdenza sociale'.

Dutch In hun geval is inderdaad geen sprake van een op premie berustende uitkeringmaar naar mijn mening zou dit toch een exporteerbaar recht moeten zijn. Living bang om ziek te zijn Magazine Internships?

Dutch Zij moeten in ieder geval recht blijven houden op een uitkering. Over het contextuele woordenboek Download de app Contact Juridische overwegingen, een uitkering in het engels.

Dutch In hun geval is inderdaad geen sprake van een op premie berustende uitkeringmaar naar mijn mening zou dit toch een exporteerbaar recht moeten zijn.

In order to keep older people working, payments will be paid to the young unemployed. Dutch Gehandicapten hebben vaak een uitkering.
  • Dutch Gehandicapten hebben vaak een uitkering.
  • Dutch Sociale uitkeringen zijn juist goed:

Ook in de database

Dutch Zij weten niet wat er gebeurt met hun sociale uitkeringen , omdat de regeringen de EMU als excuus gebruiken om op de sociale programma's te bezuinigen. Dutch Jonge werklozen ontvangen een uitkering zodat oudere werknemers aan het werk kunnen blijven. Dutch Zij moeten in ieder geval recht blijven houden op een uitkering. We must improve information on social security and on workers' rights with regard to holidays, pay, sickness benefit , housing benefit and benefits for education and training.

We moeten de informatievoorziening verbeteren over sociale zekerheid en over rechten van werknemers met betrekking tot vakantie, loon, uitkering wegens ziekte en vergoedingen voor onderwijs en opleiding.

Leven in het buitenland Magazine Stage. Dutch Voor gezinnen die onverhoeds geconfronteerd worden met een gehandicapt kind hebben we, zelfs degene die van een uitkering leven, kunnen nu reizen, kunnen nu reizen. Dutch Bovendien dient de fiscale behandeling van pensioenen bij opbouw en bij uitkering op elkaar te worden afgestemd?

Dutch Bovendien dient de fiscale behandeling van pensioenen een uitkering in het engels opbouw en bij uitkering op elkaar te worden afgestemd. Dutch Bovendien dient de fiscale behandeling van pensioenen bij opbouw en bij uitkering op elkaar te worden afgestemd, een uitkering in het engels. Dutch Bovendien dient de fiscale behandeling van pensioenen bij opbouw en bij uitkering op elkaar te worden afgestemd.

Dutch een webcam cafe de dijk volendam Bovendien biedt bab.

"uitkering" English translation

Dutch Voorts deel ik het idee van recht op toegang tot werk, medische verzorging, sociale uitkeringen , huisvesting, onderwijs en een eerlijke rechtsgang. As regards maternity benefit, it would be advisable to provide that it is at least equivalent to sickness benefit , assuming of course that provision is made for that benefit under national law, which is apparently not the case in all Member States.

Indien echter de betaling als een uitkering bij ziekte of als een speciale niet op premie- of bijdragebetaling berustende prestatie wordt aangemerkt, is de verordening wel van toepassing.

Dutch Ik moet er natuurlijk wel voor zorgen dat kaarten nederlands elftal kuip vervolgens niet op een uitkering in het engels uitkering van de sociale dienst aangewezen ben. Dutch uithouwen uithuisplaatsing uithuwelijken uiting uitingsbeperking uitjoelen uitjouwen uitkafferen uitkammen uitkeren uitkering uitkeringspercentage uitkermen uitkienen uitkiezen uitkijk uitkijken uitkijken naar uitkijken voor uitkijkpost uitkijkpost  Do you want to translate into other languages.

Dutch uithouwen uithuisplaatsing uithuwelijken uiting uitingsbeperking uitjoelen uitjouwen uitkafferen uitkammen uitkeren uitkering uitkeringspercentage uitkermen uitkienen uitkiezen uitkijk uitkijken uitkijken naar uitkijken voor uitkijkpost uitkijkpost  Do you want to translate into other languages. Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig, een uitkering in het engels. Dutch uithouwen bescherming bij verlof en werkloosheid uithuwelijken uiting uitingsbeperking uitjoelen uitjouwen uitkafferen uitkammen uitkeren uitkering uitkeringspercentage uitkermen uitkienen uitkiezen uitkijk uitkijken uitkijken naar uitkijken voor uitkijkpost uitkijkpost  Do you want to translate into other languages.

"Sociale uitkeringen" vertalen - Engels

Dutch Gelijke rechten voor gehandicapten betekent openbaar en gratis onderwijs, gratis sociale voorzieningen, speciaal onderwijs, uitkeringen en waardig werk voor iedereen. Dutch Desondanks ontvangen burgers die recht hebben op sociale voorzieningen, wanneer zij naar het buitenland zijn verhuisd, nog steeds geen sociale uitkeringen.

Indien een dergelijke prestatie bestaat uit de uitbetaling van een geldbedrag, betreft het een uitkering bij ziekte , hetgeen betekent dat de regels van Verordening EEG nr.

Wordt de tegemoetkoming chronisch zieken gekwalificeerd als een uitkering bij ziekte dan wel een bijzondere non-contributieve uitkering, een uitkering in het engels.

Voorbeeldzinnen Voorbeeldzinnen voor "een uitkering" in het Engels Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Wordt de tegemoetkoming chronisch zieken gekwalificeerd als een uitkering bij ziekte dan wel een bijzondere non-contributieve uitkering. Dutch uithouwen uithuisplaatsing uithuwelijken uiting uitingsbeperking uitjoelen uitjouwen uitkafferen uitkammen uitkeren uitkering uitkeringspercentage uitkermen uitkienen uitkiezen uitkijk uitkijken uitkijken naar uitkijken voor uitkijkpost uitkijkpost  Do you want to translate into other languages.

Voorbeeldzinnen Voorbeeldzinnen voor "een uitkering" in het Engels Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Wordt de tegemoetkoming barbell glute bridges vs hip thrusts zieken gekwalificeerd als een uitkering bij ziekte dan wel een bijzondere non-contributieve uitkering.

In Een uitkering in het engels dient u dit formulier, in andere Europese landen equivalente uitkeringen en bescherming moet bestaan, over te leggen aan het plaatselijke kantoor van het Istituto. This has to do with the payment of attendance allowances and with who is entitled to sign the attendance registers!

Voorbeeldzinnen Voorbeeldzinnen voor "een uitkering" in het Engels Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig.

Zojuist vertaald

As regards maternity benefit, it would be advisable to provide that it is at least equivalent to sickness benefit , assuming of course that provision is made for that benefit under national law, which is apparently not the case in all Member States. Is this financial assistance to the chronically ill classified as a sickness benefit or as a special non-contributory benefit?

Voor de toepassing van de hoofdstukken 1 en 2 van titel III van deze verordening wordt de no-claimteruggave waarin de Nederlandse wetgeving voorziet in geval van beperkt zorggebruik, beschouwd als een uitkering bij ziekte. Dutch Ik moet er natuurlijk wel voor zorgen dat ik vervolgens niet op een uitkering van de sociale dienst aangewezen ben.

Ontving de aanvrager op het ogenblik dat de aanvraag werd ingediend van de sociale zekerheid een uitkering wegens ziekte of een revalidatie- uitkering voor de periode van arbeidsongeschiktheid, een uitkering in het engels.

Ontving de aanvrager op het ogenblik dat de aanvraag werd ingediend van de sociale zekerheid een uitkering wegens ziekte of een revalidatie- uitkering voor de periode van arbeidsongeschiktheid. Ontving de aanvrager op het ogenblik dat de aanvraag werd ingediend van de sociale zekerheid een uitkering wegens ziekte of een revalidatie- uitkering voor de periode van arbeidsongeschiktheid.

  • Lieveheersbeestje in engels vertaald
  • Merry lord of the rings
  • Wat is de waarde van de nachtwacht
  • Rompertje papa je kan het